Dětská televize Media TV LHŠ


Dětská televize Media TV

mediatv1 Dětská televize zaměřená převážně na novinky ze světa filmu, TV, divadla, koncertů a muzikálů. Přináší novinky o známých hercích, moderátorech, zpěvácích a také z nejrůznějších akcí ze světa showbyznysu. Zprávy vytvářejí děti z jednotlivých regionálních redakcí z celé ČR. Dětská televize Media TV pomáhá dětem a mladým lidem se orientovat v mediálním světě. Učí je poznávat jak média a sdělovací prostředky zpracovávají informace a jak s nimi zacházejí. Podporuje vlastní tvůrčí činnost dětí, vede je k samostatnému myšlení, aktivitě, činorodosti, ale i ke kritice. V neposlední řadě také nabízí možnost, jak hodnotným a smysluplným způsobem trávit volný čas.
Jaký je cíl projektu Media TV

mediatv2 V našem zájmu je to, aby si děti vyzkoušely, jak nelehká je práce profesionálních redaktorů a moderátorů. Některé děti mají dobré nápady, někdo je schopen lépe mluvit do mikrofonu a někdo umí zase s technikou jako je kamera, zvuk, střih a fotoaparát. Pro nás je důležité, že děti mívají jiný pohled na svět a jiné názory než dospělí, a proto jim dáváme prostor k vyjádření pocitů. Chceme vést děti k aktivní tvorbě a také ke schopnosti svobodně a jasně formulovat své názory. Projekt dětské televize Media TV Letní herecké školy je praktickou a konkrétní ukázkou mediální výchovy dětí a mladých lidí. V budoucnu máme v plánu se také podílet nejen na programové nabídce regionálních, ale i celoplošných televizí.
Jak začala dětská televize Media TV

mediatv3 Kořeny vzniku dětské televize Media TV sahají až do roku 2005 kdy účastníci Letní herecké školy začali pod odborným vedením profesionálních lektorů připravovat své první reportáže včetně postprodukce. S rozvojem internetu začala též jejich prezentace a medializace. To také později vedlo ke vzniku akreditovaných kurzů „Mediální výchova a medializace“. Zároveň začala spolupráce s mnoha rádii a televizními stanicemi. Od té doby byla také řada reportáží publikována v různých regionálních TV stanicích, na Youtube, či jako promo videa na mnoha stránkách různých zpěváků, herců, tanečníků či dalších uměleckých seskupení.
Redakční rada dětské televize

mediatv4 Redakční rada Dětské televize Media TV ve spolupráci s Letní hereckou školou, Domy dětí a mládeže, občanskými sdruženími, školami a dalšími institucemi organizuje schůzky, na kterých mohou děti a mladí redaktoři a reportéři rozpracovávat své nápady a náměty, pomáhá jim při sestavování tvůrčích skupin a v tvůrčí přípravě během celé práce na pořadu a podporuje děti při přípravě, natáčení i následném zpracování a prezentaci. Vede redaktory, techniky a další členy produkčních týmů k samostatné a koncepční práci. Redakční rada Dětské televize Media TV zajišťuje kvalitní odborné vedení a profesionální vybavení dětských televizních štábů.